Narodna banka - Kursna lista: http://www.nbs.rs/export/internet/latinica/scripts/kl_srednji.html

Narodna banka - pretraživanje jedinstvenog registra računa: http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/67/rir.html

Privredni savetnik:  http://www.privsav.rs

Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije: http://www.poreskauprava.gov.rs

Agencija za privredne registre: http://www.apr.gov.rs

Handy Soft - Popunjavanje raznih formulara: http://www.handysoft.co.rs

Ministarstvo trgovine Republike Srbije: http://www.mtu.gov.rs

Vlada Republike Srbije: http://www.srbija.gov.rs

Udruženje Vlasnika Računovodstvenih Agencija: http://www.uvra.net

Metadata (prozivođač programa Metaline pomoću koga program-kasa Taur može da štampa fiskalne račune na fiskalni štampač Galeb FP 550) : http://www.metadata.rs

Vremenska prognoza za izabrani grad

Blic vesti