Zašto je Taur - najbolje rešenje za Vaš posao?

 

Kako da instalirate, probate i koristite program TAUR?

 • Na Vašem računarskom sistemu u svim verzijama Windows-a.

 • Radi u Lokalnoj mreži računara i broj tako umreženih računara ne utiče na cenu.

 • BESPLATNA proba 30 DANA! Možete ODMAH preuzeti početnu instalaciju. click

 • Za podršku u vezi instalacije, obuke i podešavanja, možete se obratiti distributerima, po njihovim komercijalnim uslovima. click

 • Postoji mogućnost da koristite program Taur daljinski (preko interneta) koristeći remote-connection.  Svi vaši podaci nalaze se na Vašem računarskom sistemu, umesto na nepoznatoj lokaciji. Osim dodatnih troškova postavljanja ovog sistema (instalacija na serveru i povezivanje računara), nemate druge troškove. Ukoliko vas interesuje ova mogućnost, javite nam se za više informacija.

 • Knjigovodstvene agencije mogu da otvore preko 1000 svojih klijenata bez dodatnog plaćanja.

 

Gde možete da koristite program TAUR?

 • Program je upotrebljiv u:
  Srbiji (KOMPLETNO), i
  Crnoj Gori (osim modula "Obračun zarada") .

  Ovo je moguće zbog jednostavne podesivosti: poreskih stopa, naziva valute i kontnog okvira.

 • Za pomoć u vezi ovih podešavanja javite se direktno nama preko kontakt strane.click